De Regenboog: kleurRijk!

De zeven kleuren van de regenboog (rood-oranje-geel-groen-blauw-indigo-violet) staan voor de volgende kernwaarden: Samen, Plezier, Ontwikkelen, Verbinden, Ruimte, Veilig, Vertrouwen
De zeven kleuren van de regenboog worden hierna uiteengerafeld; zij geven de visie van PCBO De Regenboog weer. De volgorde van woorden geeft geen volgorde in belangrijkheid aan. Immers, zonder één van de kleuren is de regenboog niet compleet en alle kleuren samen vormen de eenheid van kleur die we wit noemen en deze staat voor de kernwaarde Geloof.

 

Waar staan we voor?

Regenbooglied

"We leren samen met plezier, veilig ontwikkel ik mij hier.

Geloof, verbind, vertrouwen

Kijk omhoog

naar De Regenboog"

Luister ons lied

Nieuws

 • 12-4-2018

  samenwerking met Kentalis

  Vanaf 1 augustus 2018 starten Kentalis en De Regenboog-Osseveld een mooie samenwerking.

  De school start met twee aparte groepen 1 /2 waarin Kentalis jonge leerlingen met een TaalOntwikkelingsStoornis (TOS) ondersteunt.

  In schooljaar 2019-2020 start er een groep 3 en één schooljaar later een groep 4. Kentalis en de onderbouw van De Regenboog Osseveld ontwikkelen organisch in het onderwijs dat ze bieden: samen waar het samen kan en apart waar nodig. De eerste aanmeldingen voor deze onderwijsplekken komen nu binnen.

  Veel kinderen moeten nu, al op jonge leeftijd, uitwijken naar Arnhem of naar Zwolle voor hulp op gebied van taalstoornissen. Omdat alle kinderen een zo'n passend mogelijke onderwijsplek dicht bij huis verdienen, start Kentalis in samenwerking met PCBO Apeldoorn en de Gemeente Apeldoorn deze nevenvestiging.

  Voor vragen welkom bij Gerda Gorter e-mail: g.gorter@kentalis.nl

  Voor meer informatie over Kentalis kijk ook op: www.kentalis.nl

   

  Lees hier ons laatste persbericht over het succes van deze samenwerking!

  Lees meer

Kinderopvang

De Regenboog werkt samen met kinderopvang Doomijn.
Er is zowel een peutergroep als voorschoolse en
naschoolse opvang.

 

 

Meer over kinderopvang