Onderwijsorganisatie

Waar staat ons onderwijs voor:

We leren met hart, hoofd en handen:

  • We geven gedifferentieerde instructie en verwerking aan de leerlingen van onze school
  • We werken met coöperatieve werkvormen om samenwerkend leren te bevorderen
  • We kiezen voor creativiteit in de breedste zin van het woord
  • We werken opbrengstgericht, volgens analyses en verklaringen. Dit zorgt voor verbetering van kwaliteit van ons onderwijs
  • We hebben hoge verwachtingen van elk kind en richten ons op de talenten van elk kind
  • We zetten ICT in als belangrijk onderwijsmiddel
  • Kinderen stellen eigen leerdoelen en werken daaraan
  • Kinderen zitten zoveel mogelijk met leeftijdgenoten in een groep