Ouderbetrokkenheid

We geloven in de kracht van samen.
We gaan hierbij uit van educatief partnerschap.
Binnen de gesprekscyclus zijn driehoekgesprekken (ouders/leerkracht/kind) ingepland.
Samen bespreken we de leerresultaten in combinatie met het welbevinden van uw kind. In de loop van de jaren leert uw kind - met hulp van leerkracht en ouder of verzorger- eigenaar te worden van zijn of haar leerproces.

We nodigen u van harte uit om mee te doen!