Passend onderwijs


In 'de Regenboogwijk' hebben leerkrachten, ouders en kinderen elkaar nodig. Dit betekent dat er een intensieve samenwerking is tussen ouders -kind - school. De onderwijsbehoefte van uw kind staat centraal.

Bij kinderen waarbij het leren niet vanzelfsprekend gaat, hebben we in overleg met u contact met de gedragswetenschapper van het Samenwerkingsverband. Sommige kinderen kunnen meer leerstof aan, zijn worden extra uitgedaagd in de groep, binnen de plusgroep of de plusklas.

It takes a whole village to raise a child