Sociale Veiligheid

We accepteren elkaar zoals we zijn. We oefenen vertrouwen en omgaan met elkaar met behulp van de Kanjermethode. Alle leerkrachten hebben hiervoor het vereiste certificaat behaald. PCBO De Regenboog mag zich dan ook Kanjerschool noemen.

We leren kinderen met elkaar en met volwassenen leren om te gaan.
Op onze school accepteren we pestgedrag niet.
We werken volgens het anti-pestprotocol
We kiezen voor een specifieke kanjeraanpak.

 Bekijk het antipestprotocol