Identiteit

PCBO De Regenboog is onderdeel van het Protestants Christelijk Onderwijs in Apeldoorn. Op verschillende manieren geven we hier vorm aan.

 

Levensbeschouwelijke vorming

Op De Regenboog werken we met de methode Trefwoord voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming. We starten elke dag met een dagopening. Natuurlijk besteden we veel aandacht aan de Christelijke feesten. Kerst en Pasen worden soms op andere locaties en op een speciale manier gevierd. Zo beleven we als gezin en als groep samen feest.

 

 

 

Gebedsgroep

Iedere maand komt de gebedsgroep van De Regenboog bijeen. De data staan vermeld in de ouderkalender.

Een ouder aan het woord:

'We komen eens per maand bij elkaar, de ene keer op Regenboog Osseveld en de andere keer op Regenboog Woudhuis. We zien het als een voorrecht om samen te kunnen bidden voor de kinderen, hun ouders, de leerkrachten en de dingen waar specifiek gebed voor wordt gevraagd. Maar dat is niet het enige dat we samen doen, we praten gezellig bij en soms lezen we een stukje uit de bijbel of iets anders dat inspireert. Heb je zin om een keer aan te schuiven, dan zien we je graag!'