Identiteit

PCBO De Regenboog is onderdeel van het Protestants Christelijk Onderwijs in Apeldoorn. Op verschillende manieren geven we hier vorm aan.

 

Levensbeschouwelijke vorming

Op De Regenboog werken we met de methode Trefwoord voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming. We starten elke dag met een dagopening. Natuurlijk besteden we veel aandacht aan de Christelijke feesten. Kerst en Pasen worden soms op andere locaties en op een speciale manier gevierd. Zo beleven we als gezin en als groep samen feest.

 

 

 

Godly Play

'Ben je klaar voor een verhaal?'

Deze vraag wordt bij de ingang van het Godly Play lokaal aan elk kind gesteld. In de kring liggen kussens klaar en de kasten zijn gevuld met verhalen.

Een Godly Play bijeenkomst bestaat uit:

  • een Bijbelverhaal - verteld met concreet materiaal - door een verteller 
  • verwondering door middel van dialoog
  • stilte
  • verwerking met bouw-, knutsel- en spelmateriaal
  • vieren in de kring

Op deze manier leren kinderen zichzelf en elkaar kennen.

Kerk en school

Kerkdienst opening schooljaar

Aan het begin van het schooljaar houden alle PCBO scholen een gemeenschappelijke kerkdienst vanwege de opening van het schooljaar. Deze openingsdienst wordt gehouden in de Grote Kerk aan de Loolaan; de datum vindt u op onze jaarkalender. De dienst is voor kinderen vanaf 4 jaar, hun ouders/grootouders en leerkrachten van de scholen en stichting PCBO.

Kerk en School

Twee keer per jaar wordt er een speciale schoolkerkdienst gehouden om het contact tussen onze school en de wijkkerk van Woudhuis-Osseveld te verstevigen. 'De Regenboog-Woudhuis' en 'De Regenboog - Osseveld' werken mee aan een eigen dienst met een thema passend bij de methode Trefwoord in de Julianakerk aan de Deventerstraat.

Gebedsgroep

Iedere maand komt de gebedsgroep van De Regenboog bijeen. De data staan vermeld in de ouderkalender.

Een ouder aan het woord:

'We komen eens per maand bij elkaar, de ene keer op Regenboog Osseveld en de andere keer op Regenboog Woudhuis. We zien het als een voorrecht om samen te kunnen bidden voor de kinderen, hun ouders, de leerkrachten en de dingen waar specifiek gebed voor wordt gevraagd. Maar dat is niet het enige dat we samen doen, we praten gezellig bij en soms lezen we een stukje uit de bijbel of iets anders dat inspireert. Heb je zin om een keer aan te schuiven, dan zien we je graag!'