Medezeggenschap

De medezeggenschap van ouders op school is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. 

Het doel is de openheid, openbaarheid en het onderling overleg binnen de school te bevorderen. De medezeggenschapsraad geeft adviezen en heeft instemmingsbevoegdheid met betrekking tot onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Bijvoorbeeld: de vakantieregeling, de inzet van personeel, sollicitatieprocedures. Er kan ook door de schoolleiding advies worden gevraagd ten aanzien van een bepaald onderwerp. De MR heeft invloed op het beleid van de school door middel van advies-en/of instemmingbevoegdheid. In principe zijn de vergaderingen van de MR openbaar. 

Twee vertegenwoordigers van de Regenboog zijn afgevaardigd naar de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van stichting PCBO)

www.infowms.nl

 

De MR

Heeft u een vraag aan de MR? U kunt de MR mailen via: mrregenboog@pcboapeldoorn.nl

Vergaderdata 2018-2019:

 

Namens het team zitten in de MR:

Voor Regenboog-Woudhuis

Paulien Knapen

Karin Bos

Johan Nekkers

Voor Regenboog-Osseveld

Marian Pronk 

Marieke van Luttikhuizen

 

 

Voor het schooljaar 2017-2018 zitten namens de ouders in de MR:

Voor Regenboog-Woudhuis:


Ineke Buitenhuis

Ferry Overweg

Evelien van Gortel

Voor Regenboog- Osseveld:

Voorzitter: Ronald Brink
Herald ten Bergen
Serap Ilyaz-Uz