Graag stellen we ons voor!

Onderbouw Regenboog Osseveld

juf Marieke en juf Evelien: groep 1/2a

juf Annemarie en juf Lucie: groep 1/2b

juf Marjolein en juf Lucie : groep 3

juf Marian en juf Astrid: groep 4

 

Bovenbouw Regenboog Osseveld

juf Annet en juf Annemiek: groep 5a

meester Jacco en juf Natasja: groep 5b

juf Annemarie en juf Petra: groep 6a (juf Petra wordt momenteel vervangen door juf Isabelle)

juf J.J en juf Moniek: groep 6/7b

juf Mirna en juf Rita: groep 7a

meester Matthijs en juf Moniek: groep 8a

juf Dorine en meester Johan: groep 8b

Onderbouw Regenboog Woudhuis

juf Marjanne en juf Annet: groep 1/2c

juf Maartje en juf Karina: groep 1/2d

juf Anne-Lies (ZV), Juf Paulien en juf Marijke: groep 3b

juf Pauline: groep 4c

 

 

 

Bovenbouw Regenboog Woudhuis

juf Brenda en juf Freke groep 5c

Juf Mariske, groep 5d

juf Tineke en juf Marijke: groep 6c

meester Daniël: groep 7d

juf Clarissa en juf Marlous: groep 7/8d

juf Marieke en meester Johan: groep 8d

Creatief

Juf Anneke en juf Marlous

Op De Regenboog leren  kinderen beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. Dit doen we vanuit zowel een technische als een creatieve benadering. Bewust gescheiden  om vervolgens daarna bewust te koppelen. Kinderen kunnen zo elkaars talenten ontdekken en benutten. Soms gebruiken we thema’s als burgerschap en kinderrechten of Bijbelse vertellingen om ook deze aspecten aan de orde te kunnen laten komen vanuit een andere invalshoek.

 

 

Interne begeleiding

De Interne begeleiding is verantwoordelijk voor de ondersteuningsstructuur binnen de school. Het gaat hier om het ondersteunen van leerkrachten in het bieden van hulp aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, het uitvoeren van beleid ten aanzien van ondersteuning op schoolniveau en het begeleiden van ouders met hulpvragen op het gebied van het leren en gedrag.

De Interne Begeleiding (IB) op De Regenboog wordt gevormd door een intern begeleider op de Regenboog Woudhuis en een intern begeleider de Regenboog Osseveld. De IB-er op de Regenboog Woudhuis is Karin Bos en Ingrid Limbeek vervult de taak van IB-er op de Regenboog Osseveld. 

Managementteam

Jeanet Minks: directeur PCBO De Regenboog-Osseveld a.i. 

Alice Stulp: directeur PCBO De Regenboog-Woudhuis